Extra d.o.o. će narudžbu naručitelja dostavih na adresu primatelja. Naručitelj je osoba koja naručuje poklon za primatelja (na primateljevu adresu). Naručitelj ujedno može biti i primatelj, ako naručuje proizvod za sebe. Od naručitelja se očekuje da nakon naručivanja proizvoda provjerava svoju e-poštu kako bismo mogli stupiti u kontakt u slučaju nastanka mogućih nejasnoća. Račun se […]