Jedna radna i jedna paradna…..
Majice za kapetana barke koja radi izlete oko 
otoka Murtera