Naziv:                    Extra poduzeće za usluge i trgovinu  d.o.o
Skraćeni naziv:     Extra  d.o.o
Sjedište:               Zagreb, Klaićeva 28
Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu
pod brojem 1-45928
MB: 00534935       OIB: 78451135319
Temeljni kapital 24.000 kn uplaćen u cijelosti
Osnivač i član uprave: Nada Kokić
Osoba ovlaštena za zastupanje /direktor Nada Kokić
Žiro račun : ZAGREBAČKA BANKA, ZAGREB
IBAN: HR2123600001101346819
SWIFT CODE: ZABAHR2X