Skip to main content

Dostava

Extra d.o.o. će narudžbu naručitelja dostavih na adresu primatelja.
Naručitelj je osoba koja naručuje poklon za primatelja (na primateljevu adresu).
Naručitelj ujedno može biti i primatelj, ako naručuje proizvod za sebe.
Od naručitelja se očekuje da nakon naručivanja proizvoda provjerava svoju e-poštu kako bismo mogli stupiti u kontakt u slučaju nastanka mogućih nejasnoća.
Račun se ispostavlja na ime i adresu naručitelja.

Prije narudžbe budite sigumi:
Da su ime i prezime, kao i adresa primatelja potpuni i točni.
Da je primatelj na mjestu odredenom za dostavu u vrijeme naznačeno za dostavu.

BESPLATNA DOSTAVA ZA ZAGREB

Dostava se izvršava na adresu primatelja u vrijeme naznačeno za dostavu unutar vremena za dostavu.
Dostavljamo svakim danom od 09 do 21 h. Područje dostave je grad Zagreb.

DOSTAVA U BOLNICE, HOTELE I UREDE

Za dostavu u navedene institucije bih će potrebni dodatni podaci.
Hoteli: naziv i adresa, telefon, broj sobe
Bolnice: naziv i adresa, broj ili naziv odjela, broj sobe
Uredi:točan naziv tvrtke, adresa. radno vrijeme

Imajte na umu da de se kao dokaz dostave na takva mjesta uzeti potlpis bilo koje za to zadužene osobe.

DOSTAVA IZVAN ZAGREBA

Naručenu robu predajemo na dostavu u roku 24 sata od zaprimljene i plaćene narudžbe.
Narudžbe zaprimljene u petak poslije 12.00 obrađuju se u ponedjeljak.
Dostava naručene robe vrši se u preko HP ili HP expresa, što garantira brzu i sigurnu dostavu.
Kako bismo osigurali da roba što sigurnije stigne na vašu adresu, dostavljač će imati broj vašeg telefona kojeg ste upisali pri registraciji.

CJENIK DOSTAVE

Za sada robu dostavljamo samo unutar Hrvatske.
Dostava izvan Zagreba: preko HP ili HP expresa prema njihovom cijeniku i uvijetima.

IZVRŠENJE DOSTAVE

Dostava će se smatrati izvršenom kad primatelj ili osoba na adresi primatelja potpiše dostavnicu.
Prilikom same kupovine, kupac ima mogućnost da odabere što u slučaju da primatelja nema kod kuće.