Stvarna veličina košarica

promijer 350 mm
visina s ručkom 480 mm